SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri andan itibaren şatış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar. Satış sözleşmesi T7 Tasarım ile müşteri arasındaki sanal ortamda yapılan satış sözleşmesidir.

Madde-1 / İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
Madde-2 / Satıcı bilgileri / T7 TASARIM REKLAM VE DEKORASYON LTD. ŞTİ.
Madde-3 / Alıcı bilgileri / Bütün üyeler;  T7 Tasarım firmasının e-ticaret mağazası   www.timutti.com ‘  a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar.  (Bundan sonraki tüm aşama ve alışverişlerde alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).
Madde-4 / Sözleşme konusu ve ürün bilgileri; mal/ürün veya hizmetin; türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.
Madde-5 / Genel Hükümler
5.1- Alıcı, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu tüm ürünlerin temel niteliklerini, satış fiyatını ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2- Sözleşme konusu ürün, yasal “30”günlük süreyi aşmamak koşuluyla her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan sürede alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.
5.3- Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden dolayı satıcı sorumlu tutulamaz.
5.4- Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
5.5- Sözleşme konusu ürün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6- Ürün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcı kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 iş günü içinde satıcıya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.
5.7- Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın yavaşlaması veya kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, Satıcı 7 gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlemler elektronik posta aracılığı ile alıcıya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
5.8- Alıcı ve/veya alıcının teslimat yapılmasını istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerinin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler satıcıya, alıcı tarafının teslim alınan tarihten itibaren 7 gün içinde gönderilmelidir ve nakliye giderleri satıcı tarafından karşılanır. 7 günlük süre dolmuş ise, alıcı teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadir.
5.9- İş bu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan (üyelik gerçekleştirikdikten sonra) adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.
Madde-6 / Cayma Hakkı
Alıcı, sözleşme konusu ürürü’nün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde satıcıya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkin kullanilması halinde, 3. kisiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün satıcıya gönderildigine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturasının aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin alıcının kredi kartı hesabına iade edilmesi için satıcı ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafında yaşanan aksaklıklardan dolayı satıcı katiyen sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli alıcıya aittir. Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan ve son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakki kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri  ( toner, kartuş, şerit v.b )  ve her türlü kozmetik ürünlerinde cayma hakkinin kullanilmasi, ürünün ambalajinin açilmamiş, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
Madde-7 / Yetkili Mahkeme
İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcının veya Satıcının yerleşim yerindeki “Tüketici Mahkemeleri” yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, alıcı iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.